Azerbaycan’dan Ermeni grupların yurt dışındaki büyükelçiliklerine saldırı girişimine tepki